Huidige Activiteiten.

CTA houdt zich momenteel bezig met 
intellectueel eigendomsrecht op het vlak 
van biotechnologie, en specifiek met conflicten 
die verband houden met de voedselketen en 
non-reproductie van organismen. Dit 
werkterrein, een samensmelting van interventie 
en activisme, lijkt het meest vruchtbare onderwerp 
te zijn voor toekomstige campagnes.

We zijn bovenal geïnteresseerd in corporaties 
die zich als doel gesteld hebben, zichzelf 
op onomkeerbare wijze in de voedselketen 
in te schakelen.

We houden ons echter niet exclusief met 
deze piste bezig en we zijn geïnteresseerd 
in andere voorstellen.

Momenteel zijn we ook contacten aan het 
leggen met gelijkgezinde organisaties, 
die zich interesseren voor eigendom en 
protest, met inbegrip van islamitische 
fundamentalisten en anti-kapitalistische 
anarchisten (zie de Links-pagina).


rachel@irational.org (rachel baker)
#####@irational.org (heath bunting)