Stel een project voor dat door het CTA gesteund kan worden.

Als je het idee hebt dat jij, jouw groep of 
anderen voordeel kunnen hebben bij tactische, 
financiële steun, en als je kan bewijzen dat 
je intenties hebt op het vlak van eigendomsrecht 
en representatie, dan zullen wij met genoegen 
onmiddellijke ondersteuning in overweging nemen.

Onze voorkeur zal uitgaan naar partijen die 
al steun verleend hebben aan het CTA.

Voorgestelde campagne:

Naam:

Email:


rachel@irational.org (rachel baker)
#####@irational.org (heath bunting)