Hvorfor kulturel terrorisme ?

Efter masseoprøret mod de
undertrykkende kræfter i det meste af
verden, ikke har den store bevågenhed
længere, er bevillende terrorisme den
næst bedste strategi.

Kulturel terrorisme kan defineres som en
offensiv mod dominerende systemer og
definitionen af virkelighed og natur ved
hjælp af propaganda og dis-information.
Med tilintetgørelsen af Sovjetunionen
mistedes den kulturelle bufferzone mellem
højre og venstre og fra da af
tilpasningen af det udefinerede til
eksisterende institutioner af kapitalistisk
fundamentalisme. Kunstnere og kulturarbejdere
bliver nu tvunget til at vælge mellem
at tage den sikre kapitaldefinerede
vareudbytnings vej, den kriminelle
eller terrorismens vej.

CTA er målrettet mod at støtte
enkeltpersoner og organisationer der, hvis de
ikke allerede er, så snart bekender sig
til terrorisme.


rachel@irational.org (rachel baker)
#####@irational.org (heath bunting)