Waarom Cultureel Terrorisme ?

Massale opstand tegen de dominante
onderdrukkende krachten is momenteel in het 
grootste deel van de wereld uitgesloten, 
en daarom is terrorisme dat concessies 
afdwingt de op één na beste strategie. 

Cultureel terrorisme kan gedefinieerd worden
als een aanval op dominante betekenis-
systemen en hun definiëring van de realiteit 
en de natuur; en dit op het vlak van propaganda
en desinformatie.

Met de nederlaag van de Sovjetunie kwam ook het
afsluiten van de culturele bufferzone
tussen links en rechts, en bijgevolg de 
assimilatie van het ongedefinieerde in bestaande 
instituties van kapitaal fundamentalisme. 
Kunstenaars en werknemers in de cultuursector 
worden gedwongen een keuze te maken tussen 
een pad dat zich bevindt in de grote afgelijnde 
categorieën van commodificatie, misdaad of 
terrorisme. 

CTA is vast besloten om steun te verlenen 
aan individuen en organisaties die, als 
ze nu nog niet zo genoemd worden, vroeger 
of later zullen gebrandmerkt worden 
als terroristen.


rachel@irational.org (rachel baker)
#####@irational.org (heath bunting)