Disputed Histories Istorije u raspravi:
NASA NAJNOVIJA HISTERIJA
radionica, SpaPort, Banja Luka, 21. i 22. 10. 2010.

 

Uvrezeno je misljenje da se pristupajuci istoriji kao naucnoj disciplini ne
mogu davati definitivni sudovi o dogadjajima koji su se odigrali u periodu skorijem
od 20 pa i do 50 godina. Obrazlozenje za to je da jos ne postoji pristup mnogim
kljucnim dokumentima vezanim za ove dogadjaje koji bi ih prikazali u punom svetlu
a i da se sa druge strane nisu slegle strasti u politici i drustvu koji bi omogucile
njihovo racionalno i objektivno posmatranje. Medjutim danasnja praksa nam pokazuje
sasvim suprotno: podstaknuta ratom 90ih i formiranjem novih drzava, najnovija
istorija, opisana do danasnjih dana na gotovo svim prostorima bivse Jugoslavije
usla je u udzbenike i nastavne programe. Odstupanje i razlike koje dolaze do
izrazaja u verzijama stiva nastavnih programa govore nam o dubini konflikta
koji se propagira sa politickih vrhova ovih novih drzava.

Ovaj radni svezak, rezultat radionice, postavio je kao zadatak uporedjivanje
tekstova koji obradjuju ovaj period poslednjih 50 godina iz udzbenika koji su
bili u opticaju u raznim vremenskim periodima u BiH (FBiH i Republike Srpske),
Hrvatske i Srbije.

download:

Sa radionice:

radionica histerije
radionica histerije
radionica histerije
radionica histerije
radionica histerije

Istorije u raspravi